powrót

 

publikacje

 

Konspekt lekcji powtórzeniowej
Opracowali: mgr Magdalena Piekarska-Borówka, nauczyciel jęz. niemieckiego w Polsko-Niemieckim Instytucie Nauki w Językach Obcych „die Sprachwerkstatt” we Wrocławiu i mgr Tomasz Plonka, Gimnazjum Nr IV we Wroclawiu

WPROWADZENIE
Pomysł lekcji powtórzeniowej „Auktion” zrodził się z obserwacji uczniów, którzy nie przepadają za nudnym utrwalaniem i powtarzaniem przerobionej partii materiału.
Lekcja ma zachęcić uczniów do aktywnego udziału w zajęciach w formie zabawy; można ją modyfikować w zależności od potrzeb. Lekcja ta może zawierać różne ścieżki edukacyjne, w zależności od tematyki. Uczniowie bazują przede wszystkim na wiedzy zdobytej na wcześniejszych zajęciach, jednak liczą się także ich spryt, kreatywność i myślenie ekonomiczne (CZY WYSTARCZY NAM PIENIĘDZY, GDY ZAINWESTUJEMY ŹLE?).

Wszyscy uczniowie oraz ich nauczyciel są na aukcji, na której istnieje możliwość kupienia zdań (w przypadku języków obcych) lub zagadnień, definicji itp. (w przypadku innych przedmiotów). Nauczyciel pełni tu rolę organizatora aukcji, wystawiając np. zdania na licytację. Uczniowie natomiast są przedstawicielami biur maklerskich, które muszą „skupić” jak największą ilość poprawnych zdań lub zagadnień. Jak w każdym biznesie, tak również tutaj istnieje niebezpieczeństwo „złej inwestycji” kończącej się wydaniem pieniędzy na niepoprawne zdanie. Każde biuro maklerskie posiada jednakową ilość pieniędzy. Wygrywa ta grupa, która zakupi najwięcej zdań, zagadnień itp. za najniższą stawkę.

 

TEMAT:
„10 EURO ZUM ERSTEN MAL!”

CELE
Uczniowie utrwalają/powtarzają przerobioną partię materiału, np. czas Perfekt, czasowniki mocne, zagadnienia leksykalne, jak „ Das Wetter”, „Die Familie”, „In der Stadt” itp. Poprzez udział w licytacji ćwiczą też użycie liczebników głównych.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Zdania na paskach papieru, pieniądze (wycięte z papieru symbole waluty Euro o różnych nominałach), młotek maklerski, kartka oraz długopis.

FORMY SOCJALNE
plenum, praca w grupach.

Lp. Przebieg lekcji - kroki Czas Forma socjalna
1. Nauczyciel wystawia ławkę przed tablicę i dzieli uczniów na grupy 4- do 5-osobowe. Uczniowie ustawiają ławki tak, aby powstały oddzielne „biura maklerskie”. Nauczyciel przedstawia się i wyjaśnia reguły zabawy. 5 min. Plenum
2. Uczniowie przygotowują po niemiecku krótką charakterystykę swojego biura, w formie reklamy: nazwa biura, kto jest szefem, kim są pracownicy. W tym czasie nauczyciel rozdaje pieniądze potrzebne do licytacji. 5 min. Praca w grupach
3. Przedstawiciele poszczególnych grup prezentują krótko swoje „biura maklerskie”( np. Ich heiße Marek Kowalski, ich bin Chef des Maklerbüros „Gutes Geschäft“. Das sind Meine Mitarbeiter: …) 5 min. Plenum
4. Nauczyciel rozkłada na ławce kartki ze zdaniami. Uczniowie podchodzą do ławki, naradzają się, które zdania są poprawne, a które nie. 5 min. Praca samodzielna, praca w grupie
5. Nauczyciel rozpoczyna aukcję. Uczniowie kupują na drodze licytacji zdania, które wg nich są poprawne. Nauczyciel używa zwrotów typowych dla licytacji: Der Ausrufepreis ist 10 Euro! Wer bietet mehr? 150 Euro zum ersten, zum zweiten, zum dritten Mal – verkauft! 15 min. Praca w grupie
6. Podsumowanie aukcji, wyjaśnienie niepoprawnych zdań – Jakie były w nich błędy? Wyłonienie zwycięskiej grupy, nagrodzenie jej oceną bdb lub plusami. 10 min. Plenum,
nauczanie frontalne

 

Przykłady poprawnych zdań wystawionych na licytację:
– Im Café kann man Kaffee trinken und Eis essen.
– Im Zentrum von Köln steht der Dom.
– In Schweden ist es 8 Grad unter Null.
– Er ist schnell nach Hause gefahren.
– Die Sonne scheint.

Przykłady błędnych zdań wystawionych na licytację:
– Wohin fahrt Herr Schmidt?
– Die Sonne schneit.
– Moskau ist die Hauptstadt von Weißrussland.
– Im Sommer hat er nach England geflogen.
– Im Kaffee kann man Café trinken und Eis essen.

 

powrót