powrót

 

publikacje

 

Moja współpraca z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Krzyżowej
Opracowała: Krystyna Wojt

Wstęp

MDSM w Krzyżowej to pięknie odrestaurowany i położony kompleks budynków koło Świdnicy pełniący wiele funkcji między innymi: kulturalnych, oświatowych, służący integracji europejskiej, pobudzaniu i popieraniu działalności zmierzającej do utrwalenia pokojowego, naznaczonego wzajemną tolerancją współistnienia narodów, grup społecznych, jednostek, organizujący szkolenia, konferencje, spotkania.

Historia

Historia Krzyżowej ściśle związana jest ze sławną rodzina von Moltke.Helmuth Carl von Moltke (1800 – 1891) otrzymał majątek za swoje zasługi w roli generała pruskiego. Jego kuzyn Helmuth James von Moltke (1907 –1945) należał do grupy opozycyjnej „Kręgu z Krzyżowej” (Kreisauer Kreis), która nie występowała zbrojnie przeciwko Hitlerowi , a jedynie zastanawiała się nad wizją państwa niemieckiego po przegranej wojnie. Po aresztowaniu ,procesie został skazany na karę śmierci. W styczniu 1945 roku stracił życie osierocając dwóch synków i zostawiając żonę Freyę, która po dziś dzień jest honorową przewodniczącą Fundacji „Krzyżowa .
W 1989 roku miała miejsce w Krzyżowej Msza Pojednania, na której modlili się premier Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Helmut Kohl. Po niej energicznie przystąpiono do odbudowy majątku przekształcając go w Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży , który jest bardzo bogato i funkcjonalnie wyposażony między innymi:
· Sale wielofunkcyjne
· Jadalnię
· Salę gimnastyczną i boisko sportowe
· Noclegi w hotelu i schronisku młodzieżowym
· Salę medytacji
· Saunę 
· Kawiarnię

Przebieg mojej współpracy

Od wielu lat współpracuję z tą instytucją, bowiem dostrzegam, jak ubogacona z tygodniowego pobytu w nim wraca moja młodzież.
Każde spotkanie (do tej pory było ich już cztery) poprzedzone jest załatwianiem formalności, opracowaniem programu. W nawiązaniu i kontynuowaniu kontaktów z zaprzyjaźnionymi szkołami pomoc uzyskałam nie tylko bezpośrednio w Krzyżowej ale również uczestnicząc w zagranicznym seminarium w Niemczech w Sonnenbergu w 1999 roku na temat „ Międzynarodowej Komunikacji i Kooperacji.” Moje szkoły partnerskie do tej pory:
1. 1998 rok gimnazjum z Berlina
2. 1999 rok Lichtenberg-Oberstufengymnasium z Bruchköbel
3. 2000 rok istny fenomen. Na jedno spotkanie przybyły aż cztery szkoły:
XIX LO z Wrocławia ( czyli moja szkoła)
Salezjańskie LO z Mińska Mazowieckiego
Lichtenberg-Oberstufengymnasium z Bruchköbel
Staatliches Gymnasium Gleichensee z Ohrdruf 
4. 2001 rok pierwsze trzy szkoły wymienione w trzecim punkcie. 

Z każdej szkoły przybywa około 15 uczestników i dwóch opiekunów – nauczycieli.
Ja zabieram zawsze laureatów szkolnych olimpiad językowych lub uczniów inaczej wyróżniających się w nauce języka naszych zachodnich sąsiadów.

Cele i korzyści wypływające dla moich uczniów ze współpracy:

1. Budowanie więzi między narodami.
2. Uczenie tolerancji, poszanowania .
3. Wzajemne poznanie się (zwyczajów, obyczajów kultury, historii innego narody) obalenie stereotypów.
4. Pogłębienie znajomości języka niemieckiego.
5. Budowanie więzi międzypersonalnych (czasem krótkie spotkanie przeradza się w trwałą znajomość lub przyjaźń między uczestnikami trwającą wiele lat).
6. Poznanie historii Niemiec na przykładzie rodziny von Moltke, „Kręgu z Krzyżowej“. Zawsze punktem programu jest gra terenowa, która pozwala poznać to zagadnienie oraz oprowadzenie po Krzyżowej. Ponadto w 1998 roku była wycieczka do byłego obozu koncentracyjnego Groß- Rosen.
7. Poznanie stosunków polsko – niemieckich.
8. Wycieczki turystyczno – krajoznawcze. Za każdym razem jest jednodniowy wyjazd do stolicy Dolnego Śląska. Zwiedzamy także Kościół Pokoju w Świdnicy.
9. Uczestnictwo w życiu kulturalnym. Udział w otwarciu wystaw czasowych:
o Edycie Stein w 2000 roku
o Annie Frank w 2001 roku
Zwiedzanie a następnie dokładne omówienie wystawy stałej „ Odrzucając kłamstwo.“
10. Pobudzanie do kreatywności, wspólnej pracy. Praca w grupach na temat symboli 
narodowych, „Pokaz mody“, „Wynalazki XX wieku“, „Wynalazki XXI wieku“ itp.
11. Uczenie patriotyzmu. Na wieczorze polskim : zatańczenie poloneza, recytacja wierszy Cz. Miłosza, Wisławy Szymborskiej , przedstawienie swojego kraju , miasta rodzinnego. Zaśpiewanie hymnu narodowego. (grupa polska stoi wtedy na baczność , co wywołuje zdumienie i podziw niemieckich gości) oraz piosenek ludowych „ Kukułeczka“, „Poszła Karolinka.“ 
12. Przebywanie w komfortowych warunkach. Dzięki sponsorom (Jugendwerk, dyrektorowi mojej szkoły) cena pobytu nie jest zbyt wygórowana dla jednego uczestnika.
13. Odkrywanie i doskonalenie zdolności i umiejętności dziennikarskich. Uczeń lub uczniowie samodzielnie:
· Opisują całe spotkanie w „Czerwonej kronice“, która rejestruje wszystkie wydarzenia szkolne związane z popularyzacją nauki języka niemieckiego
· Redagują kilkustronicową gazetkę
· Wykonują gazetkę ścienną w gablocie przed moim gabinetem, aby całą społeczność szkolną poinformować o Krzyżowej.
· W 2000 roku grupa niemiecka nagrała kasetę video 

Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie szkoły stać na tygodniowy pobyt w Krzyżowej ze względów finansowych, dlatego zachęcam je do skorzystania z innych programów realizowanych przez „Krzyżową.“ Należą do nich między innymi:
1. Konkursy literackie, plastyczne itp. (W 2002 roku jednymi z wielu były: „Badajcie rodzinne dzieje“, „Twoja i moja mała ojczyzna“)
2. Kursy językowe, artystyczne lato, w których uczniowie mogą indywidualnie brać udział
3. Wieczory autorskie, wystawy itp.

Zakończenie

Mam nadzieję, że nauczycieli języka niemieckiego oraz innych przedmiotów zainteresowanych integracja europejska udało mi się zachęcić do nawiązania współpracy z MDSM. Gdyby jednak mieli jeszcze opory dedykuję im wiersz napisany przez moja uczennicę Katarzynę Grajnert napisanym w 1998 roku po jej pierwszym pobycie w Krzyżowej.

Cóż tu powiedzieć, myśli zbieranie,
Chyba już czas o Krzyżowej zacząć opowiadanie.
Jest to miejscowość mała i ładna,
Gdzie się spotyka młodzież przykładna.
Tam wieczór polski oraz niemiecki zobaczysz
I duch generała von Moltke się przestraszysz.
Zabawa w podchody całkiem ciekawa.
Ćwiczenie rąk, języka oraz wspaniała wyprawa.
Niestety ten wspaniały wyjazd minął w oka mgnieniu,
Lecz nie ma mowy o zapomnieniu.
Oglądając zdjęcia ciągle tam wracamy
I o Krzyżowej nie zapominamy.

Adres:
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży „Krzyżowa“
58–112 Grodziszcze
Telefon: (074) 8-500-300 

powrót