CELE

 

 

Główne cele działalności Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego to:

  • Współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami języka niemieckiego

  • Kontakty i współpraca z instytucjami i organizacjami na terenie Polski, jak również z placówkami wspierającymi naukę języka niemieckiego na świecie

  • Ułatwienie przepływu informacji dotyczących uczenia się i nauczania języków obcych

  • Wprowadzanie i wspieranie wszystkich form badania i rozwoju metod nauczania