Strony internetowe, które warto odwiedzić:

Instytucje:
Strona główna PSNJN: www.deutsch.info.pl
Czasopismo Hallo Deutschlehrer!: www.psnjn.home.pl/psnjn/pl_czasopismo.htm
Program DELFORT: www.codn.edu.pl/projekty/delfort
Projekt NETCOACH: www.goethe.de/ms/kra/netcoach
Instytutu Goethego: www.goethe.de/warschau

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli: www.wcdn.wroc.pl

Materiały uzupełniające do podręczników:
www.klett-verlag.de/klett-international/index-d.html
www.klett-verlag.de/klett-international/d/partnerweltweit
www.edition-deutsch.de/buecher/deutschmobil.php3
www.edition-deutsch.de/buecher/wir.php3
www.edition-deutsch.de/buecher/deutsch-mit-grips.php3
www.stufen.de/index.php?name=EZCMS&menu=50&page_id=333
www.stufen.de/
www.edition-deutsch.de/
www.passwort-deutsch.de/

Ciekawe strony dla dzieci i młodzieży:
www.philipp-maus.de/start.html
www.kakadu.de/start.php
www.mdr.de/kinderwelt/checken
www.mdr.de/kinderwelt/spielen
www.gnuemy.de
www.gnuemy.de/sitemap.html
www.gnuemy.de/planetfigur.html