KIEROWNICTWO

          Zarząd Oddziału od 6 listopada 2010:
Prezes: Lucyna Seredyńska
Wiceprezes: Elżbieta Żuławińska
Sektretarz: Katarzyna Sroka
Skarbnik: Regina Bigoś
Członek Zarządu: Krystyna Wojt, Irena Sikorska
 

 

 

 

          Komisja Rewizyjna:
przewodnicząca: Ewa Golda-Marynowska
sekretarz: Anna Szanin
członek: Anita Sowa